Ο Πληθυντικός Αριθμός

ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ

Ὁ ἔρωτας,
ὄνομα οὐσιαστικόν,
πολὺ οὐσιαστικόν,
ἑνικοῦ ἀριθμοῦ,
γένους οὔτε Συνέχεια