Οι τρεις αλήθειες (απόσπασμα)

ΧΟΡΧΕ ΜΠΟΥΚΑΙ

Πρώτη αλήθεια

Αυτό που είναι, είναι.

Η πραγματικότητα δεν είναι όπως με συμφέρει εμένα να είναι.
Δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι.
Δεν είναι όπως μου Συνέχεια

Advertisement